OpenGL - wyjaśnienie co i jak?
Dodane przez themes dnia 23 sierpień 2005 - 15:46:03
Na rynku dostępnych jest bardzo wiele kart graficznych, które wspomagają generowanie grafiki w OpenGL. Praktycznie wszystkie nowe karty obsługują ten standard. Wyjątkiem są produkty firmy 3dfx: seria Voodoo 1/2/3/4/5, Voodoo Rush i Banshee korzystają z własnego standardu: Glide, który jest uproszczoną wersją OpenGL. Stare karty, takie jak S3 Virge czy seria Trident nie są zgodne z trybem OpenGL. Dlatego nowe gry wykorzystujące to API (lub Direct3D) nie działają na starszym sprzęcie. Aby zwiększyć wydajność komputera w aplikacjach korzystających z OpenGL lub zlikwidować kłopoty z grą (zawiesza się lub w ogóle się nie uruchamia), warto co jakiś czas aktualizować sterowniki karty graficznej. Szczególnie gdy jest ona nowa, wtedy producenci chipów graficznych często wydają nowe, bardziej dopracowane sterowniki, które mogą znacznie zwiększyć wydajność w grach.

Uwaga! BY zlikwidować problem z Brakiem biblioteki OpenGl należy ściagnąć najnowsze sterowniki do Twojej karty Graficznej!

OpenGL jest biblioteką graficzną przeznaczoną do tworzenia trój- wymiarowej grafiki. Używając jej można tworzyć aplikacje 3D o ja- kości nie ustępującej programom typu ray-trace, a znacznie prze- wyższające je pod względem szybkości działania.
OpenGL nie jest językiem programowania ale interfejsem API (Application Programming Interface - interfejs programowania aplikacji). Program napisany "w OpenGL" to taki, który wywołuje funkcje jednej lub kilku bibliotek OpenGL.
Programy w języku C mogą wprost wywoływać funkcje OpenGL, gdyż są one napisane w C lub posiadają odpowiednie funkcje pośrednie do kodu napisanego w asemblerze lub jakimś innym języku. Z OpenGL mogą korzystać również inne języki progra- mowania, na przykład Visual Basic, mogące wywoływać funkcje w bibliotekach C.

OpenGL API zostało podzielone na trzy osobne biblioteki: - AUX (Auxiliary) nie jest częścią specyfikacji OpenGL i zawiera zestaw narzędzi do realizacji zadań zależnych do systemu ope- racyjnego (np. tworzenie okien). Obecnie zamiast biblioteki AUX zalecane jest stosowanie interfejsu GLUT.
- właściwa biblioteka OpenGL obejmuje funkcje zatwierdzone przez OpenGL Architecture Review Board i zawarte w dynamicznej bibliotece opengl32.dll i pliku nagłówkowym gl.h. Nazwy funkcji pochodzących z tej biblioteki rozpoczynają się przedrostkiem gl.
- biblioteka pomocnicza GLU (Utility Library) zawarta w plikach glu32.lib i glu.h została stworzona przy użyciu funkcji OpenGL. Zawiera funkcje ułatwiające rysowanie kul, cylindrów i obiektów NURBS. Nazwy funkcji w tej bibliotece są poprzedzone przed- rostkiem glu.

Na podstawie "OpenGL. Księga eksperta" (Helion, 1999)